Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Data: 21-07-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny – COM(2021) 223.
  2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – COM(2021) 189.
  3. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2021) 202, COM(2021) 313.
  4. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2021) 312.
  5. Akty nieustawodawcze w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2021) 246, COM(2021) 248, COM(2021) 257, COM(2021) 259, COM(2021) 268, COM(2021) 274, COM(2021) 275, COM(2021) 280, COM(2021) 282, COM(2021) 307, COM(2021) 308, COM(2021) 327, COM(2021) 352, COM(2021) 354, COM(2021) 359, COM(2021) 363, COM(2021) 364, COM(2021) 368, COM(2021) 369, COM(2021) 371.
Wstecz