Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 21-07-2021 10:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie jawnej rocznej informacji Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (druk senacki nr 420).
  2. Rozpatrzenie informacji za 2020 rok na temat działalności:

-        Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy;

-        Biura Nadzoru Wewnętrznego, określonej w art. 11n ust. 1-28 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 11w ust. 1 tej ustawy;

-        Służby Ochrony Państwa, określonej w art. 42-53 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy (druk senacki nr 442).

Wstecz