Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 20-07-2021 15:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk senacki nr 433, druki sejmowe nr 1236, 1304 i 1304-A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 444, druki sejmowe nr 1164, 1335 i 1335-A).
  3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 448, druki sejmowe nr 1277 i 1371).
Wstecz