Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 20-07-2021 11:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Omówienie ekspertyzy „Model i procedury przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji w świetle prawa krajowego i unijnego”.
Wstecz