Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Data: 20-07-2021 15:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 455, druki sejmowe nr 1341 i 1386).    
  2. Opinia komisji w sprawie wniosku senator Haliny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy biograficznej „Stefan Wyszyński”.
  3. Opinia komisji w sprawie wniosku wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej o zorganizowanie w Senacie wystawy „Zwierzę to nie rzecz”.
Wstecz