Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Data: 10-06-2021 09:15
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii – COM(2021) 085.
  2. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym – COM(2021) 181.
  3. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2016) 034, COM(2021) 089, COM(2021) 198, COM(2021) 231, COM(2021) 254.
  4. Akty nieustawodawcze w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2021) 87, COM(2021) 145, COM(2021) 150, COM(2021) 183, COM(2021) 201, COM(2021) 207, COM(2021) 212, COM(2021) 215, COM(2021) 217, COM(2021) 226, COM(2021) 227, COM(2021) 230, COM(2021) 233, COM(2021) 237.
Wstecz