Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Data: 10-06-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 407, druki sejmowe nr 1114, 1200 i 1200-A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 403, druki sejmowe nr 1145, 1145-A, 1169 i 1169-A).
Wstecz