Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pos. odwołane

Data: 05-05-2021 14:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

POSIEDZENIE ODWOŁANE

Sala 182

  1. Wybrane problemy działalności rodzinnych domów pomocy.
Wstecz