Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Data: 05-05-2021 14:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk senacki nr 385, druki sejmowe nr 990, 1014, 1036 i 1036-A).
Wstecz