Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Data: 05-05-2021 13:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 371, druki sejmowe nr 1062, 1075 i 1075-A).
Wstecz