Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Data: 07-05-2021 11:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk senacki nr 373, druki sejmowe nr 1068 i 1079).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 368, druki sejmowe nr 808, 865, 1025 i 1025-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
Wstecz