Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Data: 22-04-2021 14:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat programu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”.
  2. Prezentacja Pawła Czyżaka, kierownika Programu Energia i Klimat, członka Zarządu Fundacji Instrat „Polityka energetyczna Polski w świetle polityki klimatycznej UE”.
  3. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Wstecz