Narzędzia:

Posiedzenie Komisji: Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Data: 15-04-2021 15:55
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala  176

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.
Wstecz