Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data: 14-04-2021 17:55
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Wstecz