Narzędzia:

Konferencja „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku”

Data: 13-04-2021 10:00
Kategoria: Konferencja

Sala 217

Celem spotkania jest przeprowadzenie debaty na temat produkcji żywności wysokiej jakości, łączącej najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji preferującą użycie naturalnych substancji. Rolnictwo ekologiczne budzi coraz większe zainteresowanie wśród konsumentów i rolników, wiąże się z większą świadomością społeczeństwa na temat żywienia oraz jego wpływu na kondycję i zdrowie ludzi. Przedstawiony zostanie stan obecny i uwarunkowania prawne, w ramach których produkowana jest żywność ekologiczna, a także perspektywy jako element strategii rozwoju polskiego rolnictwa. Poruszone zostaną tematy opłacalności produkcji zdrowej żywności oraz przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, których będą obowiązywać po 2022 roku, w tym założeniaZielonego Ładu przewidujące wzrost produkcji ekologicznej do 25 % do 2030 roku.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym, związki i organizacje rolnicze, a także eksperci i rolnicy.
Program konferencji

Wstecz