Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Data: 13-04-2021 16:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu (druk senacki nr 358).
Wstecz