Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Data: 13-04-2021 18:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017” (druk senacki nr 319).
Wstecz