Narzędzia:

Pos.Kom: Budżetu i Finansów Publicznych, Samorządu Terytorialnego i Adm.Państwowej, Ustawodawczej

Data: 13-04-2021 18:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 354).
Wstecz