Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Data: 08-04-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 348, druki sejmowe nr 969, 987 i 987-A).
  2. Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat sposobu rozliczania 1% należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego od 2016 r.
Wstecz