Narzędzia:

Posiedzenie Komisji: Nadzwyczajnej ds. Klimatu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Zdrowia

Data: 23-02-2021 13:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych Senatu

  1. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania w zakresie nierówności w narażeniu na pył zawieszony – minister zdrowia.
  2. Raport głównego inspektora ochrony środowiska na temat jakości powietrza w Polsce w latach 2017-2020 – minister klimatu i środowiska.
  3. Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Wstecz