Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Data: 28-01-2021 09:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Pierwsze czytanie projektu  ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (cd.) (druk senacki nr 200).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
Wstecz