Narzędzia:

Spotkanie dot. ograniczenia praw obywatelskich

Data: 20-01-2021 11:00
Kategoria: Spotkanie

Spotkanie dot. ograniczenia praw obywatelskich zorganizowane z inicjatywy wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz przewodniczącego Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji Aleksandra Pocieja, sala 217

Dyskusja będzie związana z omówieniem treści i konsekwencji wprowadzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk sejmowy: 866).

Wstecz