Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej

Data: 12-01-2021 22:10
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Wstecz