Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej

Data: 12-01-2021 21:50
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Wstecz