Narzędzia:

Posiedzenia Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GETBACK S.A.

Data: 19-01-2021 10:00
Kategoria: Posiedzenie Zespołu

19 stycznia 2021 r. od godz. 10.00, odbędą się w połączonych salach 176/179 dwa posiedzenia Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GETBACK S.A.- posiedzenia w trybie ciągłym z transmisją w Internecie Senatu.

Wstecz