Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 13-01-2021 09:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wstecz