Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Data: 12-01-2021 09:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o rezerwach strategicznych.
Wstecz