Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 12-01-2021 09:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2021.
Wstecz