Narzędzia:

Posiedzenie Parlamentarnych Zespołów ds. Dzieci i ds. Transplantacji

Data: 15-01-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Zespołu

sala 217

Połączone posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci i Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji nt. „Problemy ze szczepieniami przeciwko COVID-19 u dzieci i osób po przeszczepach narządowych i szpiku”

Program posiedzenia:

1.         Słowo wstępne - Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki

2.         Co nowego w pandemii COVID-19 – prof. Krzysztof Simon

3.         Zespół PIMS u dzieci po COVID-19 - prof. Ernest Kuchar

4.         Okrągły Stół. Wymiana poglądów na temat PIMS – prof. dr hab. Leszek Szenborn, dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan, prof. dr hab. Teresa Jackowska

5.         Szczepienia przeciwko COVID-19 u osób po przeszczepach – na jakich zasadach, dla kogo, ograniczenia - prof. dr hab. prof. Magdalena Durlik, prof. dr hab. Piotr Przybyłowski

6.         Dyskusja, podsumowanie

Wstecz