Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej pos. odwołane

Data: 13-01-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

posiedzenie odwołane

  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Program prac Komisji na 2021 r. Dynamiczna Unia w niestabilnym świecie - COM (2020) 690.
  2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej - COM(2020) 682.
Wstecz