Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej

Data: 12-01-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych Senatu

  1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 306).
Wstecz