Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zmiana sali

Data: 11-01-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala  217 - aktualny numer sali

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 303, druki sejmowe nr 828, 828-A, 836 i 836-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
Wstecz