Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 24-11-2020 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych Senatu

  1. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji o działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji wobec uczestników demonstracji, która miała miejsce w Warszawie w dniu 18 listopada br.
Wstecz