Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Zdrowia zmiana sali

Data: 17-11-2020 11:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176 -  zmiana sali

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk senacki nr 256, druk sejmowy nr 717).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 254, druki sejmowe nr 563 i 662).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
  3. Rozpatrzenie ustawy o zawodzie farmaceuty (druk senacki nr  255, druki sejmowe nr 238, 663 i 663-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
Wstecz