Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Data: 22-10-2020 11:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych Senatu

  1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (druk senacki nr 219).
  2. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida (druk senacki nr 203).
  3. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich (druk senacki nr 201).
  4. Pierwsze czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia (druk senacki nr 184).
  5. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej (druk senacki nr 202).
  6. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego.

 

 

Wstecz