Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 14-10-2020 09:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych Senatu

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (druk senacki nr 225, druki sejmowe nr 572, 636 i 636-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
Wstecz