Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Data: 12-10-2020 14:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 181).
Wstecz