Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Środowiska

Data: 30-07-2020 12:00
Kategoria: Posiedzenie komisji
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 167, druki sejmowe nr 437, 437-A i 502).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 162, druki sejmowe nr 455, 480 i 480-A).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
    list naukowców polskich
    stanowisko organizacji pozarządowych 
Wstecz