Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Data: 30-07-2020 13:00
Kategoria: Posiedzenie komisji
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 168, druki sejmowe nr 388, 503 i 503-A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 166,druki sejmowe nr 432, 493 i 493-A).

Sala 176

Wstecz