Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Data: 30-07-2020 10:30
Kategoria: Posiedzenie komisji
  1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r.(sygn. akt K 8/17) dotyczącego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
  2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt P 1/18 ) dotyczącego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt P 19/16) dotyczącego ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  4. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
  5. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego (druk senacki nr 141).
  6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów (druk senacki nr 176).

Sala posiedzeń Senatu

Wstecz