Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Czerwiec

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2022-06-01 16:00 - 2022-06-01 23:00 43. posiedzenie Senatu 2022-06-08 11:00 - 2022-06-08 16:00 43. Posiedzenie Senatu 2022-06-08 16:05 - 2022-06-09 19:00 44. Posiedzenie Senatu 2022-06-29 11:00 - 2022-06-30 23:55 45. Posiedzenie Senatu 2022-06-27 11:00 - 2022-06-27 16:00 Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu 2022-06-01 12:00 - 2022-06-01 15:00 Dzielni Samodzielni - samotni rodzice a podatki w Polsce 2022-06-21 11:00 - 2022-06-21 17:00 Konferencja "Gospodarka odpadami komunalnymi jako narzędzie walki ze zmianą klimatu" 2022-06-02 11:00 - 2022-06-02 13:00 Konferencja pt. „Porozumienie na rzecz historii wolności” 2022-06-07 15:00 - 2022-06-07 17:00 Konferencja Senackiego Zespołu „Zdrowie Polaków” i poseł Marzeny Okły-Drewnowicz 2022-06-14 12:00 - 2022-06-14 16:00 Parlamentarny Zespół ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia 2022-06-23 10:00 - 2022-06-23 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, Komisja Zdrowia i Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu 2022-06-24 10:00 - 2022-06-24 11:00 Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności 2022-06-03 12:00 - 2022-06-03 13:00 Podpisanie porozumienia dotyczącego Obywatelskiej Kontroli Wyborów 2022-06-07 17:00 - 2022-06-07 18:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2022-06-08 20:45 - 2022-06-08 21:45 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2022-06-28 12:00 - 2022-06-28 15:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2022-06-28 15:00 - 2022-06-28 16:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2022-06-07 15:00 - 2022-06-07 16:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Ustawodawcza 2022-06-29 08:15 - 2022-06-29 09:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Ustawodawcza 2022-06-01 12:30 - 2022-06-01 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - zmiana sali 2022-06-22 11:00 - 2022-06-22 12:30 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - posiedzenie wyjazdowe 2022-06-28 17:00 - 2022-06-28 18:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-06-28 15:00 - 2022-06-28 16:00 Komisja Infrastruktury 2022-06-07 17:00 - 2022-06-07 18:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2022-06-28 15:30 - 2022-06-28 16:30 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2022-06-02 12:00 - 2022-06-02 13:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu - posiedzenie wyjazdowe 2022-06-28 17:15 - 2022-06-28 18:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2022-06-29 09:00 - 2022-06-29 10:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2022-06-29 09:00 - 2022-06-29 10:00 Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Infrastruktury 2022-06-07 16:30 - 2022-06-07 18:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-06-08 09:00 - 2022-06-08 10:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-06-28 14:00 - 2022-06-28 15:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-06-29 08:15 - 2022-06-29 09:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Adm. Pań. 2022-06-08 09:00 - 2022-06-08 10:30 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 2022-06-09 08:30 - 2022-06-09 10:00 Komisje: Rodziny, Pol.i Senior. i Społ., Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Teryt. i Adm. Państ 2022-06-09 16:45 - 2022-06-09 18:00 Komisje: Rodziny, Pol.i Senior. i Społ., Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Teryt. i Adm. Państ 2022-06-07 12:30 - 2022-06-07 13:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2022-06-28 10:00 - 2022-06-28 11:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2022-06-07 15:00 - 2022-06-07 16:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej - posiedzenie odwołane 2022-06-07 12:00 - 2022-06-07 13:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2022-06-28 17:00 - 2022-06-28 18:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2022-06-07 15:10 - 2022-06-07 16:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska 2022-06-07 15:10 - 2022-06-07 16:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska 2022-06-21 11:00 - 2022-06-21 12:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - posiedzenie wyjazdowe 2022-06-07 13:00 - 2022-06-07 14:30 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2022-06-28 13:00 - 2022-06-28 14:00 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2022-06-08 08:30 - 2022-06-08 09:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2022-06-29 08:30 - 2022-06-29 09:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2022-06-28 16:00 - 2022-06-28 17:00 Komisja Środowiska 2022-06-08 20:35 - 2022-06-08 20:45 Komisja Środowiska, Komisja Infrastruktury oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2022-06-08 08:30 - 2022-06-08 09:30 Komisja Ustawodawcza 2022-06-08 14:05 - 2022-06-08 15:20 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-06-29 09:30 - 2022-06-29 10:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-06-01 10:00 - 2022-06-01 12:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - zmiana godziny 2022-06-08 08:30 - 2022-06-08 09:30 Komisja Zdrowia 2022-06-09 16:30 - 2022-06-09 18:00 Komisja Zdrowia 2022-06-27 13:00 - 2022-06-27 14:00 Komisja Zdrowia 2022-06-27 15:15 - 2022-06-27 16:00 Komisja Zdrowia 2022-06-20 17:30 - 2022-06-20 18:00 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet 2022-06-28 17:00 - 2022-06-28 18:00 Kom.Infrastruktury, Kom. Budżetu i Finansów Pub., Kom. Samorzadu Terytorialnego i Adm. Państwowej 2022-06-28 19:00 - 2022-06-28 20:00 Kom.: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i AP oraz Środowiska 2022-06-28 11:00 - 2022-06-28 12:00 Kom. Praw Czł., Praworządności i Petycji, Kom. Rodziny, Polityki Senioralnej i Sp., Kom. Ustawodawcz 2022-06-29 10:00 - 2022-06-29 11:00 Senacki Zespół Strażaków