Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Maj

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2022-05-18 11:00 - 2022-05-19 14:00 42. posiedzenie Senatu 2022-05-10 11:00 - 2022-05-10 12:00 Debata pani poseł Małgorzaty Tracz, pt.: „Z fermy czy pastwiska? Produkcja zwierzęca, konsumpcja i k 2022-05-26 10:00 - 2022-05-26 13:00 Senat, gospodarka i przedsiębiorczość 2022-05-24 10:00 - 2022-05-24 11:00 Parlamentarny Zespół ds. Miast 2022-05-17 17:00 - 2022-05-17 18:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2022-05-17 18:30 - 2022-05-17 19:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-05-25 12:00 - 2022-05-25 13:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - posiedzenie wyjazdowe 2022-05-17 11:00 - 2022-05-17 12:30 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-05-17 15:00 - 2022-05-17 16:30 Komisja Infrastruktury 2022-05-17 14:15 - 2022-05-17 15:00 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2022-05-11 11:00 - 2022-05-11 12:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2022-05-17 18:00 - 2022-05-17 19:30 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2022-05-24 14:00 - 2022-05-24 15:30 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2022-05-24 10:30 - 2022-05-24 11:30 Komisja Nadzwyczajna ds.wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji... - rozszerzenie porządku 2022-05-17 12:00 - 2022-05-17 13:15 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2022-05-17 13:15 - 2022-05-17 14:15 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2022-05-11 13:00 - 2022-05-11 14:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-05-25 12:00 - 2022-05-25 13:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-05-25 13:30 - 2022-05-25 14:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-05-17 16:30 - 2022-05-17 18:00 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 2022-05-18 08:00 - 2022-05-18 09:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2022-05-20 11:30 - 2022-05-20 13:00 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społ.oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2022-05-11 11:15 - 2022-05-11 12:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej - posiedzenie wyjazdowe 2022-05-12 11:00 - 2022-05-12 12:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej - posiedzenie wyjazdowe 2022-05-17 11:00 - 2022-05-17 12:30 Komisja Rolnictwa i Rozowju Wsi 2022-05-17 13:45 - 2022-05-17 15:00 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2022-05-30 11:00 - 2022-05-30 12:00 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą- posiedzenie wyjazdowe 2022-05-12 11:00 - 2022-05-12 12:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2022-05-18 09:00 - 2022-05-18 10:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej - rozszerzenie porządku 2022-05-18 08:45 - 2022-05-18 09:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2022-05-18 09:00 - 2022-05-18 10:30 Komisja Środowiska 2022-05-17 15:00 - 2022-05-17 16:30 Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-05-17 16:30 - 2022-05-17 18:00 Komisja Środowiska oraz Komisja Infrastruktury 2022-05-18 09:30 - 2022-05-18 11:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-05-16 13:30 - 2022-05-16 15:00 Komisja Zdrowia 2022-05-11 12:00 - 2022-05-11 13:00 ParlamentarnyZespół ds. Sportu Kobiet 2022-05-04 09:00 - 2022-05-04 10:00 Senacki Zespół do Spraw Sanacji Systemu Oskarżania Publicznego w Polsce 2022-05-27 10:00 - 2022-05-27 12:00 Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju 2022-05-25 11:00 - 2022-05-25 14:00 Podpisanie deklaracji samorządowej przez liderów demokratycznej opozycji