Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Kwiecień

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2022-04-27 11:00 - 2022-04-28 23:55 41. posiedzenie Senatu 2022-04-08 15:00 - 2022-04-08 18:00 Debata online pt. „Reakcja parlamentarzystów wspólnoty transatlantyckiej na ludobójstwo podczas woj 2022-04-08 09:45 - 2022-04-08 15:00 Finał ogólnopolskiego konkursu pt. „Senat RP – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypo 2022-04-25 10:05 - 2022-04-25 14:45 Konferencja pt. „Polityka i przyzwoitość. Wartości Władysława Bartoszewskiego” 2022-04-26 12:30 - 2022-04-26 14:00 Konferencja Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack 2022-04-06 12:00 - 2022-04-06 13:00 Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet 2022-04-12 21:00 - 2022-04-12 21:30 Komisje: Budżetu i Finansów Publ., Gospodarki Nar. i Innow., Praw Człowieka, Praworządności i... 2022-04-27 08:30 - 2022-04-27 09:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - posiedzenie odwołane 2022-04-11 16:30 - 2022-04-11 17:30 Komisje: Budżetu i Finansów Publ., Samorządu Teryt. i Administr. Państw. oraz Spraw Zagr. i UE 2022-04-12 20:45 - 2022-04-12 21:00 Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Samorządu Teryt. i Administracji Państw., Spraw Zagr. i UE 2022-04-11 18:00 - 2022-04-11 19:30 Komisje: Budżetu i Fin. Pub., Gospodarki Nar. i Innowacyjności oraz Praw Człowieka, Praworządnoś... 2022-04-11 16:30 - 2022-04-11 17:30 Komisja Infrastruktury 2022-04-12 20:40 - 2022-04-12 21:00 Komisja Infrastruktury 2022-04-12 08:00 - 2022-04-12 09:00 Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza 2022-04-11 15:30 - 2022-04-11 16:30 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2022-04-12 09:30 - 2022-04-12 10:30 Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza - posiedzenie odwołane 2022-04-27 09:00 - 2022-04-27 10:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2022-04-26 17:30 - 2022-04-26 18:30 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu - kontynuacja posiedzenia z dn. 22.03.br. 2022-04-29 10:30 - 2022-04-29 11:30 Komisja Nadzwyczajna ds.wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na pr 2022-04-12 08:00 - 2022-04-12 09:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2022-04-26 12:30 - 2022-04-26 13:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2022-04-26 13:15 - 2022-04-26 14:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2022-04-12 20:35 - 2022-04-12 20:45 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2022-04-27 21:35 - 2022-04-27 21:40 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2022-04-05 15:30 - 2022-04-05 16:25 Komisja Obrony Narodowej, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza 2022-04-21 13:00 - 2022-04-21 14:00 Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - zmiana sali 2022-04-20 11:00 - 2022-04-20 12:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-04-27 21:30 - 2022-04-27 21:35 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2022-04-21 09:00 - 2022-04-21 10:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - zmiana sali 2022-04-21 11:00 - 2022-04-21 12:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - zmiana sali 2022-04-12 09:00 - 2022-04-12 10:30 Komisje: Praw Człow., Praworządn. i Petycji, Rodziny, Pol. Senior. i Społ., oraz Samorządu Teryt... 2022-04-27 10:00 - 2022-04-27 11:00 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 2022-04-11 13:30 - 2022-04-11 14:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2022-04-26 15:30 - 2022-04-26 16:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2022-04-06 11:00 - 2022-04-06 12:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Kultury i Śr. Przekazu i Komisja Ustawod 2022-04-27 22:00 - 2022-04-27 22:10 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja 2022-04-11 14:00 - 2022-04-11 15:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2022-04-26 15:00 - 2022-04-26 16:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2022-04-11 14:00 - 2022-04-11 15:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2022-04-26 17:00 - 2022-04-26 18:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2022-04-27 21:45 - 2022-04-27 21:55 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioraln 2022-04-27 22:15 - 2022-04-27 22:25 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza 2022-04-11 12:00 - 2022-04-11 13:00 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2022-04-05 10:00 - 2022-04-05 12:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2022-04-27 09:30 - 2022-04-27 10:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2022-04-11 16:00 - 2022-04-11 17:00 Komisja Środowiska oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2022-04-06 10:00 - 2022-04-06 11:00 Komisja Ustawodawcza 2022-04-12 08:45 - 2022-04-12 09:30 Komisja Ustawodawcza 2022-04-12 10:30 - 2022-04-12 11:00 Komisja Ustawodawcza 2022-04-12 20:35 - 2022-04-12 21:00 Komisja Ustawodawcza 2022-04-26 10:30 - 2022-04-26 11:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-04-27 21:40 - 2022-04-27 21:45 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-04-05 16:30 - 2022-04-05 17:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-04-20 14:00 - 2022-04-20 15:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-04-27 21:50 - 2022-04-27 22:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-04-26 12:00 - 2022-04-26 13:00 Komisja Zdrowia 2022-04-26 14:00 - 2022-04-26 15:00 Komisja Zdrowia oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państowej 2022-04-27 21:20 - 2022-04-27 21:30 Komisja Zdrowia oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2022-04-06 12:00 - 2022-04-06 13:00 Komisja Zdrowia - posiedzenie wyjazdowe 2022-04-27 21:35 - 2022-04-27 21:45 Komisje: Obrony Narodowej; Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Rodziny, Polityki Senioralnej i 2022-04-26 15:00 - 2022-04-26 16:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, Komisja Samorządu Terytorialnego i AP, Komisja Ustawodawcza 2022-04-26 17:00 - 2022-04-26 18:00 Komisja Ustawodawcza, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 2022-04-05 11:00 - 2022-04-05 16:00 Rola energetyki jądrowej w ochronie klimatu 2022-04-22 10:00 - 2022-04-22 12:00 Senackie Zespoły ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ds. Zrównoważonego Rozwoju 2022-04-25 11:00 - 2022-04-25 14:00 Spotkanie młodzieży ze specjalistami z cyklu „Dialogi senackie” 2022-04-28 15:00 - 2022-04-28 16:00 Spotkanie senatorów z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem 2022-04-12 12:00 - 2022-04-12 13:00 Wystawa pt. „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd–Pamięć–Pojednanie”
27.04.2022
08:30 - 09:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - posiedzenie odwołane (Posiedzenie Komisji) 09:00 - 10:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (Posiedzenie Komisji) 09:30 - 10:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (Posiedzenie Komisji) 10:00 - 11:00 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (Posiedzenie Komisji) 11:00 - 23:59 41. posiedzenie Senatu (Posiedzenie Senatu) 21:20 - 21:30 Komisja Zdrowia oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 21:30 - 21:35 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (Posiedzenie Komisji) 21:35 - 21:40 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 21:35 - 21:45 Komisje: Obrony Narodowej; Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Rodziny, Polityki Senioralnej i (Posiedzenie Komisji) 21:40 - 21:45 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (Posiedzenie Komisji) 21:45 - 21:55 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioraln (Posiedzenie Komisji) 21:50 - 22:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (Posiedzenie Komisji) 22:00 - 22:10 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja (Posiedzenie Komisji) 22:15 - 22:25 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie Komisji)