Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Kwiecień

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2021-04-13 15:00 - 2021-04-13 16:00 Senacki Zespół ds. Spółki GetBack 2021-04-14 12:00 - 2021-04-14 13:00 Kaszubski Zespół Parlamentarny 2021-04-20 11:00 - 2021-04-20 16:00 Konferencja „Odłożona niepodległość. Górny Śląsk w 1921 r.... 2021-04-13 10:00 - 2021-04-13 14:00 Konferencja „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku” 2021-04-13 17:00 - 2021-04-13 18:25 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-04-13 10:00 - 2021-04-13 11:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-04-13 16:00 - 2021-04-13 17:30 Komisja Infrastruktury 2021-04-13 15:00 - 2021-04-13 16:35 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2021-04-13 16:40 - 2021-04-13 17:55 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2021-04-13 10:00 - 2021-04-13 11:30 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-04-22 14:00 - 2021-04-22 16:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-04-07 14:00 - 2021-04-07 15:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2021-04-13 15:00 - 2021-04-13 16:00 Komisja Obrony Narodowej 2021-04-07 12:00 - 2021-04-07 14:55 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-04-07 15:00 - 2021-04-07 16:55 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-04-13 12:00 - 2021-04-13 15:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-04-28 14:00 - 2021-04-28 16:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-04-29 09:00 - 2021-04-29 11:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-04-14 08:30 - 2021-04-14 10:00 Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ustawodawcza 2021-04-08 12:00 - 2021-04-08 14:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-04-14 19:25 - 2021-04-14 19:55 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-04-08 12:00 - 2021-04-08 14:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-04-14 17:55 - 2021-04-14 18:30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-04-14 19:20 - 2021-04-14 19:50 Komisjia Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-04-28 15:00 - 2021-04-28 16:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-04-13 18:00 - 2021-04-13 18:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-04-13 13:00 - 2021-04-13 14:30 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2021-04-14 08:30 - 2021-04-14 10:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-04-15 08:15 - 2021-04-15 10:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej - zmiana godziny i rozszerzenie porządku 2021-04-21 12:00 - 2021-04-21 14:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-04-28 11:00 - 2021-04-28 11:55 Komisja Środowiska 2021-04-15 15:55 - 2021-04-15 16:30 Komisja: Środowiska,Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-04-28 12:00 - 2021-04-28 13:00 Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-04-13 16:30 - 2021-04-13 18:00 Komisja Ustawodawcza 2021-04-14 08:00 - 2021-04-14 08:25 Komisja Ustawodawcza 2021-04-13 16:00 - 2021-04-13 16:25 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-04-07 11:00 - 2021-04-07 12:00 Komisja Zdrowia 2021-04-13 08:30 - 2021-04-13 09:30 Komisja Zdrowia 2021-04-27 10:00 - 2021-04-27 11:00 Komisja Zdrowia 2021-04-20 11:00 - 2021-04-20 12:00 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci 2021-04-20 14:00 - 2021-04-20 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci 2021-04-08 11:00 - 2021-04-08 12:00 Senacki Zespół ds. Monitorowania Modernizacji Systemu Ochrony Zdrowia, Polityki Seni 2021-04-13 18:30 - 2021-04-13 20:00 Kom. Budżetu i Finansów Pub., Kom. Samorządu Terytorialnego i Adm. Państwowej, Kom. Ustawodawcza 2021-04-23 11:00 - 2021-04-23 14:00 Seminarium „Funkcjonowanie i przyszłość transportu publicznego w Polsce” 2021-04-27 13:00 - 2021-04-27 15:00 Senacki Zespół – Zdrowie Polaków 2021-04-13 11:00 - 2021-04-13 20:00 Walka polskich medyków z pandemią koronawirusa 2021-04-20 10:30 - 2021-04-20 12:00 Wystawa fotografii pochodzących z książki „Korfanty. Silna bestia” 2021-04-14 12:00 - 2021-04-14 16:00 Wystawa pt. "Kadry Komedy..."