Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Marzec

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2021-03-24 11:00 - 2021-03-24 21:00 22. posiedzenie Senatu 2021-03-23 15:00 - 2021-03-23 16:00 Senacki Zespół ds. Spółki GetBack 2021-03-17 14:00 - 2021-03-17 21:00 Konferencja pt. „100. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej” on-line 2021-03-30 13:00 - 2021-03-30 18:30 Międzynarodowa konferencja „Białoruś 2021” 2021-03-23 10:00 - 2021-03-23 11:00 Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn 2021-03-10 12:30 - 2021-03-10 14:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-03-25 08:15 - 2021-03-25 08:50 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-03-23 13:00 - 2021-03-23 14:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Adm. Państowowej 2021-03-25 09:00 - 2021-03-25 10:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska 2021-03-19 13:00 - 2021-03-19 14:30 Komisja Infrastruktury 2021-03-25 08:00 - 2021-03-25 09:00 Komisja Infrastruktury 2021-03-19 10:00 - 2021-03-19 11:30 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-03-25 10:00 - 2021-03-25 11:00 Komisja Nadzwyczjna do spraw Klimatu 2021-03-30 12:00 - 2021-03-30 14:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu - odwołane 2021-03-18 15:00 - 2021-03-18 15:55 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2021-03-18 16:00 - 2021-03-18 17:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu - zmiana godziny 2021-03-18 14:00 - 2021-03-18 15:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu - zmiana godziny 2021-03-23 16:00 - 2021-03-23 17:00 Komisja Obrony Narodowej 2021-03-04 13:00 - 2021-03-04 15:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-03-24 10:05 - 2021-03-24 10:30 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 2021-03-16 12:30 - 2021-03-16 14:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-03-25 09:15 - 2021-03-25 10:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-03-24 09:00 - 2021-03-24 10:00 Komisja:Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Regulaminowa, Etyki i Spraw Sen., Ustawodawcza 2021-03-23 13:30 - 2021-03-23 15:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska 2021-03-23 10:00 - 2021-03-23 10:40 Komisja:Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Adm.Państwowej, Środowiska, Ustawodwcza 2021-03-18 16:30 - 2021-03-18 18:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zmiana godziny 2021-03-04 16:00 - 2021-03-04 17:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-03-24 22:30 - 2021-03-24 22:45 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-03-25 10:15 - 2021-03-25 10:55 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska 2021-03-10 11:00 - 2021-03-10 12:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - zmiana godziny 2021-03-23 13:00 - 2021-03-23 14:30 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2021-03-03 12:00 - 2021-03-03 13:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-03-18 13:30 - 2021-03-18 15:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-03-24 09:00 - 2021-03-24 10:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-03-24 22:20 - 2021-03-24 22:25 Komisje: Spraw Zagr. i Unii Europejskiej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państw.oraz Ustaw 2021-03-04 14:00 - 2021-03-04 15:30 Komisje: Spraw Zagr. i Unii Europ., Samorządu Teryt. i Administracji Państw. oraz Ustawodawcza 2021-03-18 12:00 - 2021-03-18 13:00 Komisja Środowiska 2021-03-18 13:15 - 2021-03-18 15:00 Komisja Środowiska oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-03-25 08:50 - 2021-03-25 08:55 Komisja Środowiska oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-03-23 16:00 - 2021-03-23 17:30 Komisja Środowiska - kontynuacja posiedzenia z dn.18.03.2021 r. 2021-03-04 12:30 - 2021-03-04 13:30 Komisja Ustawodawcza 2021-03-17 14:00 - 2021-03-17 15:30 Komisja Ustawodawcza 2021-03-24 10:20 - 2021-03-24 10:55 Komisja Ustawodwcza 2021-03-23 08:30 - 2021-03-23 09:30 Komisja Ustawodawcza i Komisja Praw Człowieka,Praworządności i Petycji - kont. pos z dn.28.09.2020r 2021-03-17 12:00 - 2021-03-17 13:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-03-24 08:00 - 2021-03-24 08:55 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-03-03 13:00 - 2021-03-03 14:30 Komisja Zdrowia 2021-03-03 14:40 - 2021-03-03 16:00 Komisja Zdrowia 2021-03-24 08:00 - 2021-03-24 09:30 Komisja Zdrowia 2021-03-24 08:50 - 2021-03-24 10:00 Komisja Zdrowia 2021-03-10 14:00 - 2021-03-10 16:00 Komisja Zdrowia oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-03-04 11:00 - 2021-03-04 12:00 Komisja Zdrowia oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Adm. Państwowej-pos.przeniesione na 10.03 2021-03-09 11:00 - 2021-03-09 12:00 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, Senacki Zespół - Zdrowie Polaków oraz PZ Zdrowia Psych. Dzieci... 2021-03-03 10:00 - 2021-03-03 11:00 Zespół ds. Rozwoju Województwa Śląskiego 2021-03-23 10:45 - 2021-03-23 12:55 Kom.: Środowiska,Budżetu i Fin. Pub.,Nadzwyczajna ds.Klimatu, Sam.Terytorialnego i Adm.Pań, Ustawoda 2021-03-10 11:00 - 2021-03-10 12:00 "Wspólnoty Przyszłości" 2021-03-30 12:00 - 2021-03-30 13:00 Spotkanie konsultacyjne KSZUE przed konferencją Białoruś 2021 2021-03-30 11:00 - 2021-03-30 12:00 Spotkanie konsultacyjne KSZUE w sprawie funduszu odbudowy