Narzędzia:

Wydarzenia w dniach 04.10.2021 - 10.10.2021

< >
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Posiedzenie Komisji 12:00 - 13:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 13:30 - 15:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 08:15 - 09:00 Komisja Ustawodawcza 09:00 - 10:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 11:00 - 12:30 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu Teryt. i Administracji Państwowej 11:00 - 12:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zmiana sali 12:30 - 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - zmiana sali i godziny 13:00 - 14:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 13:00 - 14:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury 13:00 - 14:30 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - zmiana sali 14:00 - 15:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 16:00 - 17:30 Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 16:00 - 17:30 Komisja Infrastruktury 16:00 - 17:30 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 16:00 - 16:10 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 16:15 - 17:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 18:00 - 19:00 Komisja Gospodarki Narodowej 18:00 - 19:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 18:30 - 19:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 19:00 - 20:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 08:30 - 09:30 Komisja Obrony Narodowej - posiedzenie odwołane 08:30 - 10:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 08:00 - 08:10 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury 08:00 - 08:25 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 08:15 - 08:25 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwo 08:15 - 08:30 Komisja Infrastruktury 08:30 - 08:45 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administrac 08:30 - 08:55 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjnośc 12:05 - 12:45 Komisje: Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Spraw Zagr. i Unii Europejskiej 15:05 - 16:00 Komisje: Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Spraw Zagr. i Unii Europejskiej
06.10.2021
08:15 - 09:00 Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie Komisji) 09:00 - 10:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (Posiedzenie Komisji) 09:00 - 09:45 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci (Posiedzenie Zespołu) 11:00 - 12:30 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu Teryt. i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 11:00 - 12:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zmiana sali (Posiedzenie Komisji) 12:30 - 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - zmiana sali i godziny (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:30 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - zmiana sali (Posiedzenie Komisji) 14:00 - 15:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (Posiedzenie Komisji) 14:00 - 15:00 Senacki Zespół ds. Spółki GetBack S.A. (Posiedzenie Zespołu) 16:00 - 17:30 Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 16:00 - 17:30 Komisja Infrastruktury (Posiedzenie Komisji) 16:00 - 17:30 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (Posiedzenie Komisji) 16:00 - 16:10 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (Posiedzenie Komisji) 16:15 - 17:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (Posiedzenie Komisji) 18:00 - 19:00 Komisja Gospodarki Narodowej (Posiedzenie Komisji) 18:00 - 19:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie Komisji) 18:30 - 19:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 19:00 - 20:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (Posiedzenie Komisji)
09.10.2021
10.10.2021