Narzędzia:

Wydarzenia w dniach 04.01.2021 - 10.01.2021

< >
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Posiedzenie Komisji 09:00 - 10:45 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 11:00 - 13:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 11:00 - 13:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury 12:00 - 14:00 Komisja Infrastruktury 12:00 - 15:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 12:00 - 15:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 15:00 - 17:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 15:00 - 17:00 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 15:00 - 16:00 KomisjaSpraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 17:00 - 18:00 Komisja Środowiska 08:00 - 09:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 09:00 - 13:30 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 09:00 - 10:00 Komisja Obrony Narodowej 09:00 - 12:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10:00 - 13:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 11:30 - 14:30 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 11:40 - 13:40 Komisja Zdrowia 13:00 - 14:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 13:30 - 14:00 Komisja Zdrowia 14:00 - 15:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska 15:00 - 17:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 15:00 - 16:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i UE 16:00 - 18:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 16:45 - 18:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zmiana godziny 17:00 - 18:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
06.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
09.01.2021
10.01.2021