Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
23 13.12.2019 r. Lista senatorów zgłoszonych na członków Krajowej Rady Sądownictwa
23 O 17.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa
22 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
22 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
21 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
21 A 17.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
20 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
20 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
20 B 17.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
19 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Poprzednia strona