Narzędzia:
z67
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
8 13.11.2019 r. Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
7 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Sekretarzy Senatu
6 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
5 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
4 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
3 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
2 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Marszałka Senatu
1 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Marszałka Senatu
z67
Poprzednia strona