Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
408 21.05.2021 r. Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
408 A 26.05.2021 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
407 21.05.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
407 A 9.06.2021 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
407 B 10.06.2021 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
406 21.05.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
406 A 9.06.2021 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
406 B 9.06.2021 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
405 21.05.2021 r. Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku
405 A 27.05.2021 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku
Poprzednia strona