Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
326 S 16.02.2021 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych
325 12.02.2021 r. Projekt uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi
325 S 16.02.2021 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi
324 15.02.2021 r. Projekt uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce
324 S 16.02.2021 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o projekcie uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce
324 X 19.02.2021 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce
323 11.02.2021 r. Projekt uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej
323 S 16.02.2021 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej
323 X 19.02.2021 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej
322 9.02.2021 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Poprzednia strona