Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
602 B 5.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
602 Z 12.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
601 23.12.2021 r. Ustawa budżetowa na rok 2022
601 A 5.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na rok 2022
601 Z 12.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na 2022 r.
600 15.12.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw
600 A 5.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw
600 Z 12.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw
599 15.12.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
599 A 5.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Poprzednia strona